شرکت کارا پژوهش پارس  در سال 1386 به شماره ثبت 31070 تأسیس گردید. زمینه فعالیت شرکت عمدتاً تولید محصولات و مواد بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، بیولوژی سلولی و مولکولی، شیمی و صنایع غذایی، کشت بافت و ریز ازدیادی و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی و مشاوره ای در زمینه های تخصصی یاد شده می باشد. تعداد پرسنل مستقیم و غیر مستقیم شرکت 17 نفر می باشد و در فاز توسعه به 50 نفر می رسد. دفتر اصلی شرکت در ساختمان شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واقع شده وآزمایشگاههای مربوط به شرکت در مجموعه آزمایشگاهی و سوله های کارگاهی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قرار دارد.  ادامه...